VHS Milieuprestatieverklaringen in Nationale Milieudatabase - News

Met ingang van september 2017 heeft de Algemene Branchevereniging VHS (VHS) veertien zogenaamde branche Milieuprestatieverklaringen (EPD’s) voor hang- en sluitwerkproducten opgenomen in de Nationale Milieudatabase. De Milieuprestatieverklaringen bevatten informatie over de hele levenscyclus van de producten.

Voor meer informatie zie bijgaande tekstsheet VHS Milieuprestatieverklaringen.

Uiteraard beschikt AMI ook over de benodigde EPD's, deze kunt u raadplegen in onze downloads.